طراحی سایت کنگره بین المللی سیره اهلبیت علیهم السلام

  • Home
  • طراحی سایت کنگره بین المللی سیره اهلبیت علیهم السلام

طراحی سایت کنگره بین المللی سیره اهلبیت علیهم السلام

سایت کنگره بین المللی سیره اهلبیت علیهم السلام جهت اطلاع رسانی برنامه افتتاحیه کنگشره در سال  1398 طراحی و توسعه یافت.

این سایت مشتل بر مجموعه بیانیه ها، تصاویر و روایت های افتتاحیه با فرایندهای دبیرخانه کنگره بین المللی سیره اهلبیت علیهم السلام است که در سال 1398 طراحی و توسعه یافته است.

جزئیات پروژه

  • کارفرما: ربیرخانه کنگره بین المللی سیره اهلبیت
  • پروژه: سایت اطلاع رسانی کنگره
  • نوع: فرهنگی و قرآنی
  • دسته بندی: فرهنگی
  • تاریخچه: بهمن ماه ۱۳۹9