طراحی سایت monji12.app

  • Home
  • طراحی سایت monji12.app

سایت دینی و مذهبی منجی دوازدهم

طراحی و پشتیبانی سایت دینی و مذهبی با عنوان منجی دوازدهم از سال 1395 توسط ما پیگیری و انجام شده است.
سایت منجی دوازدهم مرجع تولیدات مهدیت است و همین امر کار ما را سختتر و مسئولیت را سنگین تر می نماید.

سایت منجی دوازدهم در کنار انجمن و پرتال های دیگر قطعات محتلف پازلی است که گروه منجی دوازدهم اتصال آنرا  با نرم افزار های جانبی خواسته و توانسته ایم نیاز این گروه را فراهم آوریم.

منجی اپ مرجع دانلود نرم افزار و بازی های ایرانی و اسلامی با رویکرد سبک زندگی سالم بود که توسط گروه منجی دوازدهم سفارش و پیگیری شده است.

جزئیات پروژه

  • سفارش دهنده: گروه تبلیغی منجی دوازدهم
  • پروژه: منجی اَپ
  • سرویس: فروش فایل دیجیتال
  • دسته بندی: فرهنگی فروشگاهی
  • تاریخچه: خرداد 1395