طراحی سایت ستاد بین المللی الایات

  • Home
  • طراحی سایت ستاد بین المللی الایات

یک فروشگاه واقعی برای راه حل های دیجیتال

سایت الایات یک سایت اطلاع رسانی است که طراحی آن توسط ما انجام شده است.
با توجه به اجرای برنامه های متنوع این موسسه قرآنی  فرمها و صفحات خاص و رنگبندی و ستون بندی خاصی برای این سایت با نظر کارفرما تهیه و ارائه شده است.

جزئیات پروژه

  • کارفرما: موسسه بین المللی الآیات
  • پروژه: سایت الایات
  • سرویس: سایت اطلاع رسانی موسسه
  • دسته بندی: فرهنگی
  • تاریخچه: بهمن ماه ۱۳۹۸