طراحی سایت آکادمی درّ دانش

طراحی سایت آکادمی درّ دانش

آکادمی درّ دانش با مأموریت ارتقاء و پیشرفت در رشد فردی و مهارت های زندگی و هم آموزشی و تحصیلی فعالیت دارد. این آکادمی با استفاده از کوچ و مشاوران باتجربه در این مسر تلاش میکند.

این سایت در صفحات محتلف مورد نیاز آکادمی طراحی و در دست بهره برداری قرار گرفته است.مجموعه فرایند ها و پلن های آکادمی، فرم های مشاوره و ارزیابی  و بسته های مختلف جهت استفاده کاربران تهیه و بر خط شده است.

 

جزئیات پروژه

  • مشتریان: آکادمی درّ دانش
  • پروژه: طراحی سایت مشاوره
  • سرویس: آموزشی و مشاوره
  • دسته بندی: شرکتی
  • تاریخچه: اسفند 1401